Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie wyników naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych
na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

ZARZĄDZENIE.PDF