Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zAbytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole