Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.14.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 rokuw sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie PoleZARZĄDZENIE 0050.14.2018.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu