Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 roku decyzji nr 11/2018 zezwalającej Stowarzyszeniu Historyczno Eksploracyjnemu Księstwa Legnickiego, z siedzibą w Gniewomierzu nr 21, 59-241 Legnickie Pole

na prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole.


OBWIESZCZENIE .PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu