Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole


w sprawie prowadzenia powierzchniowych cialis 20mg badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole, pow. legnicki


OBWIESZCZENIE.PDF