Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole

postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole, pow. legnicki


TREŚĆ OBWIESZCZENIA.PDF