POSTANOWIENIE Nr 5.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 20 lipca 2017r.

P O S T A N O W I E N I E Nr 5.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie zbycia nieruchomości