Zarządzenie nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.59.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole