Zarządzenie nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 27.07.2017 r.

Zarządzenie nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole