Załącznik do Postanowienia Nr 4.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 09 czerwca 2017 r.

Załącznik do Postanowienia Nr 4.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 09 czerwca 2017 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo na lepsze zagospodarowanie nieruchomości przyległych, położonej w obrębie Legnickie Pole w granicach działki numer 65/2 o powierzchni 0.0259 ha, stanowiącej właśność Gminy Legnickie Pole, z wpisem prawa właśności w księdze wieczystej numer LE1L/00089987/5.