Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW LE1L/00041176/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-06-2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową położoną na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 292/14, 292/15, 292/19, 325, 326 obręb Mikołajowice o łącznej powierzchni 18,6385 ha oraz zabudowania, które praktycznie całkowicie się zdekapitalizowały i nie przedstawiają żadnej wartości,
należącej do dłużnika: Elżbieta Gawkowska BAZALT S.A. w Mikołajowicach
położonej: 59-241 Legnickie Pole, Mikołajowice
        dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41176 [NKW: LE1L/00041176/9]

OGŁOSZENIE.pdf