Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.31.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Zarządzenie Nr 0050.31.2017.PDF