Zarządzenie nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.22.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 10 marca 2017 roku
w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN

Zarządzenie nr 0050.22.2017.PDF