Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole

Zarządzenie Nr 0050.19.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym