Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 6.02.2017 r.

Zarządzenie nr 0050.13.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Legnickie Pole
Zarządzenie nr 0050.13.2017.PDF