Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 6.02.2017 r. w sprawie naboru wniosków

Zarządzenie nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole
Zarządzenie nr 0050.12.2017.PDF