Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.9.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 0050.9.2017.PDF