Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

herb mNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole."

Dokument jest wyłożony do wglądu na okres 21 dni.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane gospodarką niskoemisyjną na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Uwagi prosimy składać osobiście bądź przesłać na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole