Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole

Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole.