Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedłużenie dostępu do sieci internet dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Legnickie Pole"

Szczegóły - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole"

Dokument - zapytanie ofertowe (format PDF)

Odpowiedzi na zgłoszone uwagi, protesty i zastrzeżenia dot. planowanej inwestycji.

plasma00Korporacja Plasma Power sp. z o.o. we Wrocławiu w dniu 5 maja 2015 roku przekazała do Urzędu Gminy w Legnickim Polu odpowiedzi na zgłoszone uwagi, protesty i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji o nazwie „Zakład wytwarzający energię i inne produkty z odpadów przetwarzanych plazmowo” w Nowej Wsi Legnickiej. Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez mieszkańców pytania, uwagi i problemy oraz odpowiedzi które uzyskał Urząd Gminy od firmy Plasma Power Sp. z o.o.:

Czytaj więcej: Odpowiedzi na zgłoszone uwagi, protesty i zastrzeżenia dot. planowanej inwestycji.