Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedłużenie dostępu do sieci internet dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Legnickie Pole"

Szczegóły - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole"

Dokument - zapytanie ofertowe (format PDF)