Komunikaty

Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Czytaj więcej: Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że od dnia 14 września 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

Czytaj więcej: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

ANROddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielenia ulg w czynszu dzierżawnym, gdy uznają to za zasadne.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Gmina szuka lokum na mieszkanie socjalne.

herb0Gmina Legnickie Pole ogłasza, że jest zainteresowana nabyciem od osoby fizycznej lub prawnej lokalu mieszkalnego (z uregulowanym stanem prawnym) zlokalizowanego na terenie Gminy Legnickie Pole, z przeznaczeniem na lokal socjalny.

Czytaj więcej: Gmina szuka lokum na mieszkanie socjalne.

Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

koparka00Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko-Ładowarki Ostrówek K-161n.
Cena wywoławcza: 10 000 zł netto.
Termin składania ofert 18.08.2015 – 31.09.2015.

Czytaj więcej: Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

ZAWIADOMIENIE

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole w pok. Nr 1 w dniach od 17.08.2015r. do 31.08.2015r. w godz. od 800 do 1400.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE