Komunikaty

Przetarg na sprzedaż autobusu

autosan00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN model H9.21, wersja 41 nr rejestracyjny: LCD 7326, rok produkcji 1998, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.
CENA WYWOŁAWCZA: 6 500,00 zł netto
Postąpienie: 100,00 zł
Kwota wadium: 500,00 zł, którą należy wpłacić w terminie do dnia 13.11.2015r.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż autobusu

Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Czytaj więcej: Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że od dnia 14 września 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

Czytaj więcej: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

ANROddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielenia ulg w czynszu dzierżawnym, gdy uznają to za zasadne.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Gmina szuka lokum na mieszkanie socjalne.

herb0Gmina Legnickie Pole ogłasza, że jest zainteresowana nabyciem od osoby fizycznej lub prawnej lokalu mieszkalnego (z uregulowanym stanem prawnym) zlokalizowanego na terenie Gminy Legnickie Pole, z przeznaczeniem na lokal socjalny.

Czytaj więcej: Gmina szuka lokum na mieszkanie socjalne.

Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

koparka00Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko-Ładowarki Ostrówek K-161n.
Cena wywoławcza: 10 000 zł netto.
Termin składania ofert 18.08.2015 – 31.09.2015.

Czytaj więcej: Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu