Komunikaty

Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

koparka00Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: Koparko-Ładowarki Ostrówek K-161n.
Cena wywoławcza: 10 000 zł netto.
Termin składania ofert 18.08.2015 – 31.09.2015.

Czytaj więcej: Do sprzedania koparko-ładowarka Ostrówek. Przetarg.

ZAWIADOMIENIE

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole w pok. Nr 1 w dniach od 17.08.2015r. do 31.08.2015r. w godz. od 800 do 1400.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przedłużenie dostępu do sieci internet dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Legnickie Pole"

Szczegóły - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF)

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole

Zapytanie ofertowe na przedłużenie dostępu do sieci Internet dla 80 uczestników programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole"

Dokument - zapytanie ofertowe (format PDF)