Komunikaty

Wykaz działek do sprzedaży

Wykaz1

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)

Przetarg na sprzedaż autobusu

autosan00Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN model H9.21, wersja 41 nr rejestracyjny: LCD 7326, rok produkcji 1998, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole, sprawnego posiadającego stwierdzone usterki technicznie. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2015r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. K.I. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole, I piętro pok. nr 14.
CENA WYWOŁAWCZA: 6 500,00 zł netto
Postąpienie: 100,00 zł
Kwota wadium: 500,00 zł, którą należy wpłacić w terminie do dnia 13.11.2015r.

Czytaj więcej: Przetarg na sprzedaż autobusu

Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Czytaj więcej: Wybory 2015. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

herb0Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że od dnia 14 września 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

Czytaj więcej: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

ANROddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje o możliwości składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą, o odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielenia ulg w czynszu dzierżawnym, gdy uznają to za zasadne.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników dotkniętych suszą