Komunikaty

Załącznik do Postanowienia Nr 4.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 09 czerwca 2017 r.

Załącznik do Postanowienia Nr 4.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 09 czerwca 2017 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo na lepsze zagospodarowanie nieruchomości przyległych, położonej w obrębie Legnickie Pole w granicach działki numer 65/2 o powierzchni 0.0259 ha, stanowiącej właśność Gminy Legnickie Pole, z wpisem prawa właśności w księdze wieczystej numer LE1L/00089987/5.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW LE1L/00041176/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Grzegorz Woźnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-06-2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową położoną na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 292/14, 292/15, 292/19, 325, 326 obręb Mikołajowice o łącznej powierzchni 18,6385 ha oraz zabudowania, które praktycznie całkowicie się zdekapitalizowały i nie przedstawiają żadnej wartości,
należącej do dłużnika: Elżbieta Gawkowska BAZALT S.A. w Mikołajowicach
położonej: 59-241 Legnickie Pole, Mikołajowice
        dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41176 [NKW: LE1L/00041176/9]

Czytaj więcej: Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW LE1L/00041176/9

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2017r.

Legnickie Pole, dnia 17 maja 2017r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Legnickie Pole

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016r. poz. 353), Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości decyzję o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole.
(CZYTAJ CAŁOŚĆ kliknij plik pdf)

Decyzja Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu Nr ZNS.9022.2.983.2016.DG z dnia 7 listopada 2016 r. (kliknij plik pdf)
Dezyzja RDOŚ we Wrocławiu Nr WSI.410.33.2017.DK.2 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (kliknij plik pdf)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022 (kliknij plik pdf)


Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.31.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Zarządzenie Nr 0050.31.2017.PDF

Zarządzenie nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.22.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 10 marca 2017 roku
w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN

Zarządzenie nr 0050.22.2017.PDF

Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 3 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.20.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu