Komunikaty

Obwieszczenie

     

                                                           Legnickie Pole, dnia 18.02.2009 r. 

    RL 7624/1/1/09

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków. “

Czytaj więcej: Obwieszczenie