Komunikaty

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole

Czytaj więcej: Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole

postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole, pow. legnicki

Czytaj więcej: Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

POSTANOWIENIE Nr 5.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 20 lipca 2017r.

P O S T A N O W I E N I E Nr 5.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie zbycia nieruchomości

Ocena jakości wody z wodociągu sieciowego LPWiK

Ocena jakości wody 22.08.2017

Zarządzenie nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.59.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

Zarządzenie nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 27.07.2017 r.

Zarządzenie nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 27 lipca 2017 roku
w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu