Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanej dz. 360 położonej w Taczalinie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat. Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, które jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Plik do pobrania

Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zAbytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole


Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.14.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 rokuw sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie PoleZARZĄDZENIE 0050.14.2018.PDF

Zarządzenie nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zarzadzenie nr 0050.7.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej wchodzacych w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 roku decyzji nr 11/2018 zezwalającej Stowarzyszeniu Historyczno Eksploracyjnemu Księstwa Legnickiego, z siedzibą w Gniewomierzu nr 21, 59-241 Legnickie Pole

na prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole.


OBWIESZCZENIE .PDF

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole

Czytaj więcej: Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego, Gniewomierz 21, 59-241 Legnickie Pole

postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole, pow. legnicki

Czytaj więcej: Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu