Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Drukuj
Zarządzenie Nr 0050.31.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Zarządzenie Nr 0050.31.2017.PDF

Zarządzenie nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 10 marca 2017 r.

Drukuj
Zarządzenie nr 0050.22.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 10 marca 2017 roku
w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN

Zarządzenie nr 0050.22.2017.PDF

Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 3 marca 2017 roku

Drukuj
Zarządzenie nr 0050.20.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole

Drukuj
Zarządzenie Nr 0050.19.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 6.02.2017 r.

Drukuj
Zarządzenie nr 0050.13.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Legnickie Pole
Zarządzenie nr 0050.13.2017.PDF

Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 6.02.2017 r. w sprawie naboru wniosków

Drukuj
Zarządzenie nr 0050.12.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole
Zarządzenie nr 0050.12.2017.PDF

Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2017 roku

Drukuj
Zarządzenie Nr 0050.9.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 0050.9.2017.PDF

Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj
herb mNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole."

Czytaj więcej: Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej