Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.98.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 października 2018 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE.PDF
FORMULARZ.PDF
FORMULARZ.DOC

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Wójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza konsultacje projektu
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nieruchomości w miejscowości Taczalin

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2018 roku w sprawie nieruchomości położonej w gminie Legnickie Pole.

Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole

Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole
o odwołaniu planowanego na dzień 18.10.2018r. przetargu ustnego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

OGŁOSZENIE.PDF

Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 11 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.92.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 11 października 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole

ZARZĄDZENIE.PDF

Zarządzenie Nr 0050.89.2018. Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 26 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.89.2018.
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zwołania zabrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwwa Raczkowa

ZARZĄDZENIE.PDF

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Legnickim Polu z dnia 12.09.2018r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Legnickim Polu
z dnia 12.09.2018r.