Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Henryka Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole

tel. 076 85-82-823
fax. 076 85-82-823
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Budynek GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Henryka Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole

tel. 076 85-82-823
fax. 076 85-82-823
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOPS czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu działa na podstawie Uchwały Nr IX/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Legnickim Polu z dnia 20 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu jest realizatorem zadań wynikających z podstawowych aktów prawnych oraz odpowiednich wykonawczych tj.:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz.593 z 2004r z póź.zm./
  • Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” / Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z póź. zm./
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z póź. zm./
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 2008r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. z 2008r., Nr 134, poz. 850/
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192, poz. 1378/
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.Nr 71,poz 734 z póź. zm. /
  • Ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi/Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz.1231 z póź. zm./
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomani /Dz.U.Nr 179,poz 1485 z póź. zm./
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm./

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Furmaniak Jadwiga – Kierownik GOPS
Przydział Grażyna – Główny Księgowy GOPS
Kuska Ludmiła – Specjalista Pracy Socjalnej
Mężyńska Ilona – Pracownik Socjalny
Chwaleba Ilona – Aspirant Pracy Socjalnej
Molski Jerzy – Porady dla mieszkańców

Rejony działania pracowników socjalnych

KUSKA LUDMIŁA:
Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Taczalin, Księginice, Bartoszów, Koiszków, Mąkolice,Strachowice

MĘŻYŃSKA ILONA:
Mikołajowice, Lubień, Koskowice, Kłębanowice, Czarnków, Ogonowice, Gniewomierz, Raczkowa, Biskupice

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Każda osoba chcąca skorzystać z pomocy społecznej winna złożyć pisemne podanie lub ustnie wnieść do protokółu prośbę o pomoc. Podanie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie osoba zostanie poinformowana o wymaganych dokumentach, które należy dołączyć. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczenia wydawane są w trybie aktów administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Dokumenty do pobrania