Sala Bankietowa przy ul. Benedyktynów nabierze nowego blasku

Pragbenedyktynów 1niemy Państwa poinformować, iż sala bankietowa przy ul. Benedyktynów w Legnickim Polu nabierze niebawem nowego blasku.
Wsparcie w wysokości 102.340,00 zł. uzyskane w ramach działań realizowanych przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie pomoże w poprawie atrakcyjności i wizerunku jednego z naszych obiektów. Projekt pod nazwą ,,Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów” zakłada modernizację schodów i nawierzchni chodnika przy sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu.

Darmowy bus dowozić będzie mieszkańców naszej gminy do lokali wyborczych

busW trosce o osoby starsze i niepełnosprawne, w niedzielę 21 października, kursować będzie bezpłatny bus dowożący mieszkańców Naszej Gminy do lokali wyborczych. 
Zapraszamy do skorzystania z dowozu zgodnie z zamieszczonym rozkładem jazdy:

GOPS w Legnickim Polu przypomina o możliwości składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

zasiłkiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przypomina o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.
1. Świadczenia rodzinne: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.
2. Świadczenie wychowawcze (500+): Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
3. Fundusz alimentacyjny: Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.
4. Dobry Start (300+): Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

                                                                                                                                                    ZAPRASZAMY

Kolejne drogi transportu rolnego w Gminie Legnickie Pole zostały wyremontowane

k 3Dobiegają końca remonty kolejnych dróg gruntowych w Naszej Gminie. W dzisiejszych realiach coraz więcej dróg dojazdowych do pól uprawnych stanowi jednocześnie dojazdy do nowo powstałych domostw.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesjaUroczysta sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 października (czwartek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.
Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.
4. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności w 2019r.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Legnickie Pole,
   2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Legnickie Pole.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Dobra wiadomość dla Seniorów

senior Mamy dobrą wiadomość dla Seniorów z Gminy Legnickie Pole. Będzie Klub Seniora. Umowa o dofinansowanie została już podpisana.
Gmina Legnickie Pole wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu utworzenia na terenie gminy Klubu Seniora. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. Pozyskana kwota 72 000 zł stanowi 80% kosztów realizacji projektu. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń po dawnym GZGK, zakup mebli kuchennych pod zajęcia kulinarne, zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczeń, remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie klimatyzacja, a w przyszłości wyposażona zostanie pracownia komputerowa. Klub prowadzić będzie zajęcia i przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgodnie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami. Najważniejszym celem działań Klubu jest aktywizacja społeczna, kulturalna i psychofizyczna wszystkich jego członków.

SPOTKANIE INFORMACYJNE - PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

czyste powietrze obrazekWFOśiGW we Wrocławiu zaprasza mieszkańców gminy Legnickie Pole zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 09 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu.
Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśniają jak będzie można poprawnie składać wnioski.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Wójt Gminy po raz drugi uhonorował najzdolniejszych uczniów

P1011708„We Are The Champions” wielokrotnie rozbrzmiało echem w odświętnie udekorowanej sali GOKiS-u w Legnickim Polu podczas rozdania po raz drugi już w historii naszej gminy Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
We wtorek, 25 września Wójt Gminy Henryk Babuśka uhonorował najzdolniejszych uczniów z Naszej Gminy.
Stypendium przyznane zostało w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.