Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

Zestawienie wpływów z najmu lokali mieszkalnych i kosztów remontów oraz wydatków bieżących Zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2005-2009 zostały określone przez radę gminy na sesji w dniu 30 marca 2005r. (vide BIP)

Zestawienie wpływów z najmu lokali mieszkalnych i kosztów remontów oraz wydatków bieżących

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu