Poziomy recyklingu w 2014r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Legnickie Pole w 2014 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK DOC)