Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami W związku ze zmianami w ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonymi ustawą z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustawach informujemy, iż nastąpią zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, jak i w Naszej Gminie.
Wobec powyższego przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały przedstawione radnym gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19.12.2014r.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnickie Pole. (kliknij)