GPZ w liczbach

Informacja o działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

Informacja o działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 2006-2008

Rok 2006

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3464
Biskupice 44
Gniewomierz 401
Księginice 188
Lubień 93
Mikołajowice 330
Ogonowice 102
Strachowice 20
Legnica 141
Czarnków 56
Koiszków 35
Legnickie Pole 1 281
Mąkolice 30
Nowa Wieś Legnicka 156
Raczkowa 218
Taczalin 305
Inne miejscowości 64

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Dermatologii
 • Ginekologii
 • Stomatologii
Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:
 • dorosłych - 14 506
 • dzieci - 1 934
 • wizyty domowe- 1 042
 • ilość urodzonych dzieci - 15

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z
 • EKG - 3 760
 • USG - 538
 • poziom glukozy - 4 962
 • spirometria - 530

Wykres

Punkt pobrań badań laboratoryjnych istnieje od 22.08.2006r. – pobrano 138 badań

Badania bilansowe:

 • 2 latka - 15
 • 4 latka - 22
 • 6 latka - 53
 • 10 latka - 51

Wykres

Ilość przyjętych pacjentów w 2006 roku:
 • Gabinet dermatologiczny - 1387
 • Gabinet ginekologiczny - 1336
 • Gabinet stomatologiczny - 1937

Wykres

Rok 2007

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3519
Biskupice 45
Gniewomierz 404
Księginice 190
Lubień 92
Mikołajowice 330
Ogonowice 101
Strachowice 20
Legnica 165
Czarnków 57
Koiszków 33
Legnickie Pole 1 292
Mąkolice 29
Nowa Wieś Legnicka 161
Raczkowa 218
Taczalin 307
Inne miejscowości 75

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Dermatologii
 • Ginekologii
 • Stomatologii
Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:
 • dorosłych - 14 800
 • dzieci - 2 129
 • wizyty domowe - 846
 • ilość urodzonych dzieci - 25

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z
 • EKG - 3 900
 • USG - 679
 • poziom glukozy - 5 052
 • spirometria - 630

Wykres

W punkcie pobrań pobrano 610 badań

Badania bilansowe:

 • 2 latka - 22
 • 4 latka - 19
 • 6 latka - 54
 • 10 latka - 104
 • inne badania bilansowe - 26

Wykres

W higienie szkolnej rok 2007/2008 jest objętą opieką 516 uczniów:

 • Szkoła Podstawowa - Legnicki Pole - 271 uczniów
 • Gimnazjum - 141 uczniów
 • Szkoła Podstawowa – Bartoszów - 104 uczniów

Wykres

Wykonano u 323 uczniów fluoryzację.

Ilość przyjętych pacjentów w 2007 roku:
 • Gabinet dermatologiczny - 1 216
 • Gabinet ginekologiczny - 998
 • Gabinet stomatologiczny - 1 779

Wykres

Rok 2008

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3660
Biskupice 44
Gniewomierz 417
Księginice 201
Lubień 93
Mikołajowice 333
Ogonowice 102
Strachowice 20
Legnica 171
Czarnków 58
Koiszków 35
Legnickie Pole 1 301
Mąkolice 30
Nowa Wieś Legnicka 166
Raczkowa 220
Taczalin 325
Inne miejscowości 144

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Dermatologii
 • Ginekologii
 • Stomatologii

Pod koniec 2008 roku G.P.Z. Legnickie Pole przystąpiła do składania ofert do NFZ we Wrocławiu o dodatkowe poradnie:

 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Otolaryngologia
 • Gabinet fizjoterapii
Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:
 • dorosłych - 14 844
 • dzieci - 1 754
 • wizyty domowe - 960
 • ilość urodzonych dzieci - 34

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z
 • EKG - 3 961
 • USG - 770
 • poziom glukozy - 5 058
 • spirometria - 637

Wykres

Z badań mammograficznych skorzystało 50 kobiet.
W ramach profilaktyki pobrano 192 cytologii.
W punkcie pobrań pobrano 1469 badań.

Badania bilansowe:

 • 2 latka - 10
 • 4 latka - 7
 • 6 latka - 12
 • 10 latka - 25
 • inne badania bilansowe - 34

Wykres

W higienie szkolnej rok 2008/2009 jest objętą opieką 498 uczniów:

 • Szkoła Podstawowa - Legnicki Pole - 250 uczniów
 • Gimnazjum - 156 uczniów
 • Szkoła Podstawowa – Bartoszów - 92 uczniów

Wykres

Wykonano u 343 uczniów fluoryzację.
Przeciw rakowi szyjki macicy (HPV) zaszczepiono 19 dziewczynek.

Ilość przyjętych pacjentów w 2008 roku:
 • Gabinet dermatologiczny (funkcjonuje od 15 V 2008) - 887
 • Gabinet ginekologiczny - 1 148
 • Gabinet stomatologiczny - 1 989

Wykres

Od października 2008 w poradni otolaryngologicznej przyjęto na skierowanie 188 pacjentów.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu