GPZ w liczbach

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 05, styczeń 2009
Poprawiono: niedziela, 14, grudzień 2014

Informacja o działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

Informacja o działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 2006-2008

Rok 2006

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3464
Biskupice 44
Gniewomierz 401
Księginice 188
Lubień 93
Mikołajowice 330
Ogonowice 102
Strachowice 20
Legnica 141
Czarnków 56
Koiszków 35
Legnickie Pole 1 281
Mąkolice 30
Nowa Wieś Legnicka 156
Raczkowa 218
Taczalin 305
Inne miejscowości 64

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z

Wykres

Punkt pobrań badań laboratoryjnych istnieje od 22.08.2006r. – pobrano 138 badań

Badania bilansowe:

Wykres

Ilość przyjętych pacjentów w 2006 roku:

Wykres

Rok 2007

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3519
Biskupice 45
Gniewomierz 404
Księginice 190
Lubień 92
Mikołajowice 330
Ogonowice 101
Strachowice 20
Legnica 165
Czarnków 57
Koiszków 33
Legnickie Pole 1 292
Mąkolice 29
Nowa Wieś Legnicka 161
Raczkowa 218
Taczalin 307
Inne miejscowości 75

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z

Wykres

W punkcie pobrań pobrano 610 badań

Badania bilansowe:

Wykres

W higienie szkolnej rok 2007/2008 jest objętą opieką 516 uczniów:

Wykres

Wykonano u 323 uczniów fluoryzację.

Ilość przyjętych pacjentów w 2007 roku:

Wykres

Rok 2008

Ilość zadeklarowanych pacjentów: 3660
Biskupice 44
Gniewomierz 417
Księginice 201
Lubień 93
Mikołajowice 333
Ogonowice 102
Strachowice 20
Legnica 171
Czarnków 58
Koiszków 35
Legnickie Pole 1 301
Mąkolice 30
Nowa Wieś Legnicka 166
Raczkowa 220
Taczalin 325
Inne miejscowości 144

Wykres

W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przychodnia świadczyła usługi medyczne z zakresu:

Pod koniec 2008 roku G.P.Z. Legnickie Pole przystąpiła do składania ofert do NFZ we Wrocławiu o dodatkowe poradnie:

Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych
Ilość przyjętych chorych:

Wykres

Badania i pomiary wykonane w gabinecie lekarza P.O.Z

Wykres

Z badań mammograficznych skorzystało 50 kobiet.
W ramach profilaktyki pobrano 192 cytologii.
W punkcie pobrań pobrano 1469 badań.

Badania bilansowe:

Wykres

W higienie szkolnej rok 2008/2009 jest objętą opieką 498 uczniów:

Wykres

Wykonano u 343 uczniów fluoryzację.
Przeciw rakowi szyjki macicy (HPV) zaszczepiono 19 dziewczynek.

Ilość przyjętych pacjentów w 2008 roku:

Wykres

Od października 2008 w poradni otolaryngologicznej przyjęto na skierowanie 188 pacjentów.