Budowa sieci wodociągowej w Legnickim Polu

Image Projekt nr 02/GW/11 - Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak – Szczuckiej w Legnickim Polu został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Całkowity koszt realizacji zadania: 230 932, 41 zł.
Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi: 138 500, 00 zł.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

Zadanie zostało zakończone w 2011 roku.
Image

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu