Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA za 2007 r.

Dokumenty do pobrania Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r. - pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r. - pobierz w formacie PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu