: "Stworzenie Koskowickiego Parku Integracji"

tablicakoskowice00

Informujemy, iż realizacja zadania pt: "Stworzenie Koskowickiego Parku Integracji" w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł PLN na podstawie Umowy Przyznania Pomocy nr DOW-O/232/2015. Koszty całkowite realizacji projektu wyniosły 57 793,36 zł PLN.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu