Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola

Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola

Umowa Przyznania Pomocy nr 00309 - 6930 - UM0130388/13 - Operacja pt: " Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola" została zrealizowana przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - w ramach działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" "ODNOWA I ROZWÓJ WSI". Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 248 589,85 zł PLN. Dotacja z PROW wynosi 161 596,00 zł PLN.

Zadanie zakończone w roku 2014.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu