Kampania Edukacyjna w Zakresie Nowych Zasad Gospodarki Odpadami w Gminie Legnickie Pole

Image Umowa nr 122/D/EE/LG/2013. Kampania edukacyjno – informacyjna w zakresie nowych zasad gospodarki odpadami w gminie Legnickie Pole została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 31 497,58 zł PLN. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 20 000,00 zł PLN.

Zadanie zakończone w roku 2013 r.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu