Wniosek na Przedszkole oceniony pozytywnie

Wniosek dotyczący dofinansowania projektu pn.: "Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 został pozytywnie oceniony pod względem formalnym Wniosek dotyczący dofinansowania projektu pn.: "Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej zawarte w "Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD" przyjętych przez Komitet Monitorujący. Tym samym został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przekazany został do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Wartość całkowita projektu wynosi: 2 029 521, 00 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania w ramach RPO WD wynosi: 1 264 549, 30 zł.

Logotyp