Unijna dotacja dla Gminy Legnickie Pole

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2228 z dnia 9 grudnia 2008 roku podjął decyzję o wyborze do dofinansowania wniosku złożonego przez Gminę Legnickie Pole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Logotyp Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2228 z dnia 9 grudnia 2008 roku podjął decyzję o wyborze do dofinansowania wniosku złożonego przez Gminę Legnickie Pole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Wniosek o dofinansowanie dotyczy projektu pn.: "Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole".

Wartość całkowita projektu: 4 048 822, 59 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania w ramach RPO WD: 1 973 586, 09 zł.

Jest to niebywały sukces. Jak dotąd nasza Gmina nigdy nie otrzymała dotacji takiej wielkości.

Logotyp