I Gminny Konkurs Fotograficzny "Legnickie Pole w obiektywie"

Drukuj
logo sliderSerdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym "Legnickie Pole w obiektywie".
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających Gminę Legnickie Pole, które pokażą piękno przyrody ją otaczającej, zabytki, ciekawe miejsca oraz historię. Pragniemy pokazać gminę taką , jaką widzą ją jej mieszkańcy i turyści: oryginalne i nieopatrzone ujęcia znanych miejsc, zakątki odkryte tylko przez nielicznych, miejsca historyczne i ważne dla mieszkańców, ukazujące zwykłych i niezwykłych mieszkańców, a także zielone ostoje.

Warto skorzystać z wyszukiwarki grobów.

Drukuj
grobonet00Jeżeli chcesz odwiedzić mogiłę bliskich lub znajomych, a nie pamiętasz bądź nie wiesz jak tam trafić skorzystaj z internetowej wyszukiwarki GROBONET dla Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnickie Pole.

GROBONET (kliknij)

Dotacje na otworzenie działalności gospodarczej

Drukuj
cdkCentrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie "Start w przedsiębiorczość - wsparcie samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim". Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne i chcące utworzyć działalność gospodarczą.

Informacja o warsztatach organizowanych przez legnicką Poradnię Rodzinną

Drukuj
prdiecezja00Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II w Legnicy zaprasza na warsztaty:
     - Żywienie dzieci w wieku 1-3 - 5 listopada o godz. 10.00
     - Poród - co nas czeka? - 10 listopada o godz. 18.30
     - Jak rozpoznać uzależnienie - 14 listopada o godz. 17.30
     - Noworodek i mama - 24 listopada o godz. 18.30.

Wszystkie spotkania są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Uchwały inicjujące zmiany w Studium podjęte

Drukuj
glosowanie 1Na sesji Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 24 października 2016 r, Wójt Gminy legnickie Pole Henryk Babuśka przedłożył do głosowania między innymi dwie niezwykle istotne dla mieszkańców gminy uchwały: uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka – a więc obszaru gdzie miał powstać Zakład Termicznej Utylizacji Śmieci, czyli tzw. „spalarnia”.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
"rosesWykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy.
Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych chwil.
     Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
     Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy Legnickie Pole
     Władysław Kostuń                                                  Henryk Babuśka

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

Drukuj
indeksGmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap I". Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą prac była firma "EKO-MIX" Konstanty Spurek.
W ramach zadania, którego całkowity koszt wyniósł 56.150,50 zł, Gmina uzyskała dotację z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 47.727,90 zł.