Przedłużenie terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy suszowej!

ARMiR.jpgWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia przypomina o przedłużeniu terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy suszowej do 15 listopada 2019 roku w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem suszy. Na pomoc suszową rząd przeznaczył do tej pory 500 mln zł !

Spotkanie Wójta z mieszkańcami sołectwa Czarnków

P1012044.JPG6 listopada br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi z mieszkańcami sołectwa Czarnków. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem ze zwisającymi nad nowymi budynkami gałęziami, poruszana była też kwestia związana z tzw. obwodnicą Czarnkowa. Zapraszamy mieszkańców sołectwa Mąkolice na spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. (środa) o godzinie: 12.00. Spotykamy się obok przepompowni.

Tymczasowy parking przy cmentarzu w Legnickim Polu

mapa.jpgSzanowni mieszkańcy,
w związku z jutrzejszym Świętem, Gmina Legnickie Pole w porozumieniu z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej wykonała plan tymczasowego parkingu przygotowanego dla odwiedzających Cmentarz w Legnickim Polu. Na załączonej mapce przedstawiona jest szczegółowa lokalizacja tymczasowego parkingu.
Jednocześnie apelujemy o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do znaków ograniczających prędkość oraz zakazujących parkowanie pojazdów.


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

NFOŚiGW-logotyp-848x1024.jpgSzanowni Państwo,
Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z przedsięwzięciem w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Plan polowań zbiorowych sezon 2019/2020

3245956-polowanie-2-657-323.jpgWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia w związku z otrzymaną informacją z Koła Łowieckiego „Jedność” w Wądrożu Wielkim informuje, że został ustalony plan polowań zbiorowych na sezon 2019/2020.

Spotkanie Wójta z mieszkańcami sołectwa Koiszków

P1013722.JPG23 października br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi z mieszkańcami sołectwa Koiszków. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem ze zwisającymi nad siecią telekomunikacyjną gałęziami, boiskiem oraz kwesie związane z drogą gminną. Poruszany był również temat dotyczący uszkodzonego szlabanu.
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Czarnków na spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole, które odbędzie się 6 listopada 2019 r. (środa) o godzinie: 12.00. Spotykamy się obok domu Sołtysa.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu