Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

24b36abb
Uprzejmie informujemy o startującym w najbliższy piątek (1 marca 2019 roku) Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa

Cele programu: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)
Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018
Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji na stronie www.maleinicjatywy.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie gminy Legnickie Pole, do zapoznania się  z programem i składania wniosków.

KOMUNIKAT

Szanowni mieszkańcy
Informujemy, iż wszystkie czynności związane z obsługą odpadów komunalnych od dnia 15 lutego br. odbywać się będą w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul.Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1(na pierwszym pietrze).

Dotacje dla Mieszkańców - 85% dofinansowania na zmianę pieca!

ProjektV4 28StyczniaStan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w okresie zimowym

imagesW związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz wynikającym stąd zagrożeniem przeciążenia konstrukcji budowlanych przez zalegający na dachach śnieg, proszę właścicieli i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania w kontekście ww. potencjalnego zagrożenia.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów przypominam w/w o obowiązku zapewnienia okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Komunikat dla hodowców drobiu

2783017 drob Ważny komunikat dla hodowców drobiu.

komunikat.pdf

mapka.pdf

Odpady w 2019 roku

śmieciSzanowni Mieszkańcy
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – od stycznia 2019 roku jesteśmy zobowiązani do wydzielenie nowej frakcji odpadów tj.: PAPIERU. W jej skład wchodzą m.in. gazety, czasopisma i ulotki, tektura, opakowania z papieru, odpady opakowaniowe z tektury. Odpady te zbierane będą do worków koloru NIEBIESKIEGO.
Na terenie naszej Gminy odbiór tej frakcji odbywać się będzie co dwa miesiące – począwszy od stycznia 2019 r.
Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów umieszczony jest na stronie internetowej Firmy COM-D z Jawora, która odbiera odpady z terenu Gminy.

Ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

pomoc prawna1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej.

Poniżej załączniki do pisma Doradcy Prezydenta RP z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

informacja o zmianach w systemie niodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej
kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
zakres nieodpłatnej pomocy
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
jak uzyskać pomoc

Finałowy Turniej Piłki Nożnej

t9Okręgowy Związek Piłki Nożnej, już po raz drugi, był organizatorem Finałowego Halowego Turnieju Seniorów o Puchar Prezesa OZPN w Legnicy Pani Marii Kajdan. Współorganizatorem i gospodarzem tegorocznej imprezy była Gmina Legnickie Pole. Na hali sportowej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu, w zaciętej rywalizacji, wzięły udział cztery drużyny piłkarskie z regionu:
1. Amator Wierzchowice
2. Iskra Księginice
3. KS Legnickie Pole
4. Stal II Chocianów