Informacja dotycząca odbioru bioodpadów

Drukuj
1 biodegradowalne brazoweSzanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi zamarzanie odpadów mokrych (bio) utrudniony jest odbiór w/w odpadów z pojemników brązowych. Podczas próby opróżniania pojemników dochodzi do ich pękania.
Z chwilą poprawy pogody wszystkie odpady bio zostaną odebrane przez firmę „COM-D” z Jawora.
Prosimy o wyrozumiałość.

Uwaga na wyłudzenia!

Drukuj
przedsiębiorcy00Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju.

Budżet na 2017 rok uchwalony

Drukuj
sesja0031 stycznia, Radni Gminy Legnickie Pole uchwalili budżet na 2017 rok.
Jest to moim zdaniem najważniejsza sesja w roku i najistotniejsza uchwała – komentuje Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka - od jego poprawnej konstrukcji oraz zbilansowania zależy jakość naszej pracy i rozwój Gminy. W budżecie na 2017 rok znalazło się wiele zadań inwestycyjnych, tym bardziej dziwi, że nie wszyscy Radni poprali ten projekt. Wśród wielu zaplanowanych prac znalazły się takie zadania jak: budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Mikołajowicach, budowa kolektora wód opadowych dla terenu osiedla w Nowej Wsi Legnickiej, przebudowa drogi w Bartoszowie wraz z odwodnieniem i chodnikiem, przebudowa ul. Sienkiewicza w Legnickim Polu, czy dokończenie wymiany hydrantów na terenie naszej gminy, a kończąc na przebudowie tzw. drogi Gniewomierskiej. Staraliśmy się by budżet był zrównoważony oraz swoim zasięgiem i oddziaływaniem obejmował jak największą część terytorium Gminy.

Uwaga na ptasią grypę!

Drukuj
kuryW związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego, w tym na terenie powiatu legnickiego (Gmina Chojnów) kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Drukuj
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 0900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Porządek sesji przewiduje:

Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj
herb mNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole."

Szkolenie dla rolników

Drukuj
dodr logoPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie zaprasza na szkolenie "Technologia produkcji rzepaku - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin", które odbędzie się dnia 09 lutego br. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, pl. Henryka Pobożnego 8.
Kontakt: Pani Dorota Gawron PZDR Chojnów, tel. 76/818 19 41, 76/818 84 00

Pieniądze na usuwanie "azbestu"

Drukuj
azbestTrwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole w 2017 roku. To samo działanie realizowaliśmy już w 2016 roku - przypomina Wójt Henryk Babuśka, biorąc pod uwagę, że nasze działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zdecydowałem by procedurę powtórzyć. W ubiegłym roku udało się nam uzyskać 47.727,90 zł wsparcia, z którego skorzystało 45 mieszkańców naszej Gminy.  Dlatego zachęcam osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami: