plakat inscenizacja

"EuroWeek- Szkoła Liderów"

miniaturaDnia 14 listopada 2017 r. uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej oraz drugiej klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Legnickim Polu wybrali się wraz z opiekunami Panią Eweliną Huk i Panią Beatą Wierzejewską na pięciodniowy obóz szkoleniowy „EuroWeek – Szkoła Liderów" w Międzygórzu na Ziemi Kłodzkiej.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Legnickie Polu odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Z życzeniami u Pracowników Socjanych

PB210087Przedstawiciele władz Gminy Legnickie Pole spotkali się z pracownikami placówek udzielających pomocy i wsparcia ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Okazją był przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Święto to stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Stanowi również formę promowania zawodu pracownika socjalnego.

Rusza remont drogi w Bartoszowie

znak23 listopada firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o rozpocznie prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi w  miejscowości Bartoszów wraz z odwodnieniem i chodnikiem gm. Legnickie Pole - Etap I "

Roboty spowodują czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości Bartoszów na odcinku 200 metrów od cmentarza do świetlicy. Czasowo przewidziane jest również wyłączanie remontowanego odcinka drogi z ruchu. Objazd dla tego odcinka zostanie ustanowiony na drodze wewnętrznej, gruntowej rozpoczynającej się na wysokości świetlicy, idącej w kierunku Legnicy, włączającej się na wysokości stacji meteorologicznej do ul. Koskowickiej.

Dzień Pracownika Socjalnego

serceZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadajacego na dzień 21 listopada pragnę przekazać serdeczne podziękowania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz wszystkich potrzebujących.

Pracownik socjalny nie jest tylko określeniem profesji. Za tymi dwoma słowami kryje się serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale też wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los drugiego człowieka. Zawód pracownika socjalnego wymaga wrażliwości, empatii i umiejętności poszanowania godności każdego człowieka. Umiejętność wykorzystywania tych cech w codziennej rzeczywistości, ukształtowanej przez biedę, przemoc i cierpienie, jest największym darem, jaki powinien posiadać każdy pracownik socjalny.

Z tej okazji pragnę złożyć serdeczne życzenia spełnienia w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę, aby nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła i wrażliwości.
Wójt Gminy Legnickie Pole    
Henryk Babuśka

Wycinka samosiewów i odrostów

wycinkaInformujemy, że w IV kwartale bieżącego roku w obrębie Nowa Wieś Legnicka oraz Raczkowa, na działkach należących do Gminy Legnickie Pole, będą prowadzone prace wycinkowe samosiewów i odrostów w pasie technologicznym linii przesyłowej 400 kV Mikułowa-Czarna. Powyższe prace będą przeprowadzone na koszt właściciela linii przesyłowej. Na terenie objętym przedmiotową wycinką nie występują drzewa, na które wymagane byłoby zezwolenie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
Zadanie prowadzone będzie w ramach pięcioletniego harmonogramu prac zapewniających bezpieczną pracę linii przesyłowych.

Prace na ul. Sienkiewicza w Legnickim Polu zakończone

most sienkiewicza10 listopada miał miejsce oficjalny odbiór prac na ulicy Sienkiewicza w Legnickim Polu. Obecni byli Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka wraz z pracownikami Urzędu Gminy odpowiedzialnymi za wykonane prace czyli: Katarzyna Wołyniec i Krystyna Pliniewicz oraz Radny Dariusz Milejski.

Ogłoszono konkurs na skarbnika.

skarbnik00Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka ogłosił konkurs na stanowisko skarbnika gminy. Dotychczasowy skarbnik gminy Agnieszka Koryś w ostatnich dniach października złożyła wypowiedzenie z pracy czego efektem było odwołanie jej z dniem 9 listopada ze swojego stanowiska. Babuśka podkreśla, że wysoko ceni kompetencje odchodzącej skarbnik. Wójt gminy zaznacza, że była jedną z głównych osób dzięki którym Gmina Legnickie Pole w ostatnich latach rozwinęła się inwestycyjnie. Władze gminy niezwłocznie ogosiły konkurs na wolne stanowisko pracy. Nazwisko nowego skarbnika gminy mamy poznać w połowie przyszłego miesiąca. Termin składania aplikacji na stanowisko wyznaczono do dnia 24 listopada 2017r. do godz. 1400
Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na www.bip.legnickiepole.pl