Charytatywny II Maraton Zumby na rzecz Dominika

Drukuj
logo00Zapraszamy wszystkich na II Maraton Zumby, który odbędzie się dnia 14 stycznia 2017 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie mieszkańca Nowej Wsi Legnickiej - Dominika Słupskiego, ucznia Zespołu Szkół w Legnickim Polu, który choruje na nowotwór kości.

2016 to był udany rok

Drukuj
henryk babuskaGrudzień to nie tylko miesiąc podsumowań wykonania zadań samorządowych minionego roku, ale przede wszystkim przygotowań do kolejnych inwestycji - stwierdza wójt gminy Henryk Babuśka.
Od początku kadencji z budżetu naszej Gminy, na inwestycje wydaliśmy ponad 13 milionów złotych – dodaje wójt.

Najważniejsze wydarzenia inwestycyjne w Gminie Legnickie Pole w 2016 roku to m.in.:

Zrewitalizowano mały staw w Nowej Wsi Legnickiej. Powstało "owadzie oczko".

Drukuj
WP 20161227 002Miło nam poinformować, że przed końcem roku, w Nowej Wsi Legnickiej udało się zrealizować niecodzienną inicjatywę obywatelską o nazwie „Owadzie Oczko”.

W pracach na zasadzie wolontariatu czynny udział brali mieszkańcy Nowej Wsi Legnickiej, Sołtys i Rada Sołecka, Radni oraz lokalne firmy działające w Nowej Wsi Legnickiej - cieszy się wójt gminy. Udało się oczyścić mały staw, udrożnić dopływ wody, ogrodzić i wyposażyć oczko wodne w schronienia dla zwierząt i owadów - wymienia Henryk Babuśka. Całość prac zakończyła wspólna akcja nasadzeń drzew i krzewów wokół niewielkiego stawu. Rewitalizacja tego zaniedbanego obszaru w Nowej Wsi Legnickiej pozwoliła na stworzenie siedlisk dla zwierząt, poprawiła warunki przyrodnicze i estetyczne oraz bezpieczeństwo - dodaje Babuśka. Dzięki tak szerokiej i zgodnej współpracy udało się osiągnąć zakładane efekty, a nawet zrealizować większy zakres prac niż pierwotnie zakładano - podsumowuje wójt gminy.

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok

Drukuj
HarmonogramInformujemy, iż od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku będzie obowiązywał nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy.

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Drukuj
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016r. (piątek) o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Porządek sesji przewiduje:

Strażacy pomagali

Drukuj
dawcy szpikuMateusz Sromecki, Tomasz Laska, Przemek Laska - członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Legnickiego Pola uczestniczyli w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która odbyła się 15.12.2016 r. w Legnicy. Tegoroczna rejestracja była przeprowadzona, aby uratować życie 2,5 letniej Karolinki walczącej z ciężką chorobą. Podczas trwania akcji charytatywnej można było obejrzeć sprzęt używany przez strażaków ochotników do udzielania pomocy ofiarom wypadków, przeprowadzono również efektowne pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. W pokazach uczestniczyły także jednostki OSP z ościennych powiatów.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Drukuj
herb mZgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 16 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole i we wsi Kłębanowice wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym. Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, które jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami.

Drukuj
odpady00Szanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnickie Pole przejmie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu.