WYWALAMY GRATY Z CHATY!

gabaryty.jpg
Szanowni Mieszkańcy przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herb.jpg
Zawiadamiamy, że w dniu 21 marca r. o godzinie 09.00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porady prawne

porady.jpgSzanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, w związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, iż dnia 20 marca 2019 od godziny 11 do 15 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole będzie można po raz kolejny skorzystać z dodatkowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dzień Sołtysa 2019 r.

Dzień przypadający na 11 marca to święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów.
W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, spotkał się z Naszymi Sołtysami oraz złożył im życzenia wraz z drobnym upominkiem.


Dzień Kobiet

Drogie Panie,

W miniony weekend uczestniczyłem w spotkaniach na świetlicach wiejskich w Naszej gminie,    w których udział brały kobiety z poszczególnych sołectw. Chciałbym jeszcze raz złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękować za tak miłe i ciepłe przywitanie.

Chciałbym Wam życzyć szanowne Panie, wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich, jak i troszkę większych. Pamiętajcie, że świat bez kobiet nie miałby sensu…


                                  Z serdecznymi życzeniami

                                 Wójt Gminy Legnickie Pole

                                            Rafał Plezia

A to była niespodzianka, sama Maryla Rodowicz gościła w Gniewomierzu. Piosenkarka wykonała kilka swoich największych hitów, po czym pozwoliła na wykonanie zdjęcia z Wójtem :).
Oczywiście gratulujemy wszystkim Paniom organizacji, pomysłów i kreatywności.
Plebiscyt sportowy na najpopularniejszego sportowca roku 2018

W minioną sobotę tj. 09.03.2019 r. odbył się plebiscyt sportowy organizowany przez redakcję LCA.pl. na najpopularniejszego sportowca roku 2018. Walka o zwycięstwo toczyła się nie tylko w Legnicy, ale i ośmiu gminach powiatu legnickiego,    w tym m.in. w gminie Legnickie Pole.    W tym roku statuetkę dla najpopularniejszego sportowca roku 2018 z Naszej gminy odebrał Pan Kamil Kalicki. Statuetka została wręczona przez Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezię.

Panu Kamilowi składamy gratulację oraz dalszych sukcesów sportowych.

1.jpg
Źródło fot.: https://fakty.lca.pl/legnica,news,73882,Najpopularniejsi_w_2018_Gregu_owski_Wolniewicz_Matuszewski.html

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 409/VI/1926 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a
50-413 Wrocław
 


http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-utworzenia-i-pro/

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019r.
Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacykjest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/