yczenia prawosawne ok

Dodatkowe bezpłatne porady prawne

paragraf.jpg 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 06 i 13 oraz 20 marca 2019 r.,             w godzinach  od 11.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, mieszkańcy Gminy Legnickie Pole mogą skorzystać z dodatkowej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Serdecznie zapraszamy.

Jest dotacja na żłobek w Legnickim Polu

Dziś Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował listę dofinansowanych inwestycji na powstanie żłobków. Naszej Gminie przyznano 2.112.000zł i jest to najwyższa dotacja na Dolnym Śląsku. Dzięki wsparciu rządowemu w Legnickim Polu powstanie nowy żłobek przygotowany na przyjęcie 96 dzieci, tym samym dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wyremontujemy zakupiony na koniec poprzedniej kadencji budynek zlokalizowany na ul. Kossak-Szczuckiej.
Jako ciekawostkę dodamy, że dzisiaj mija 100 dni od objęcia stanowiska Wójta Gminy Legnickie Pole przez Rafała Plezię i jest to już druga dotacja rządowa pozyskana w 100 dni.
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2019Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Poluna rok szkolny 2019/2020

Od 04 marca do 15 marca 2019 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020. Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich :Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku.
Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach , może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych. Przygotowujemy uczniów nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.


O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE ZASAD REKRUTACJI W TYM SKŁADANYCH DOKUMENTÓW UDZIELA DYREKTOR BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2019/2020.
 

Pliki do pobrania

1.       Wniosek rekrutacyjny

2.       Oświadczenie woli rodzica

3.       Zarządzenie nr 9/2018/2019 w sprawie ogłoszenia rekrutacji i powołania komisji

4.       Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I


                                                                              
                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu
                                                                          Dorota Anklewicz- Siczek

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza Rekrutację do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Od 04 marca do 15 marca 2019 roku można składać wnioski rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020 .Nasze przedszkole od 2010 r. mieści się w nowej siedzibie przy Zespole Szkół w Legnickim Polu. Posiadamy pięć przestronnych sal zajęciowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt m. in. tablice interaktywne i projektory. Każda sala posiada łazienki przystosowane do potrzeb dzieci. Bezpośrednio przy Przedszkolu znajduje się duży plac zabaw, który zapewnia maluchom bezpieczeństwo i ruch na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt dzieci w przedszkolu poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru i muzeum.
Zapewniamy pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK.W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, pedagog i logopeda. Każde dziecko lub jego rodzic, potrzebujący wsparcia, może bezpłatnie skorzystać z porad naszych specjalistów. W ramach pomocy dzieciom, organizujemy zajęcia terapii pedagogicznej. Od dwóch lat, w ramach podstawy programowej, we wszystkich grupach organizowane są zajęcia z języka angielskiego.   Ponadto oferujemy gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych:


• zajęcia umuzykalniające;

• zajęcia plastyczne;

• zajęcia kształtujące wiedzę i wyobraźnię dzieci

Przygotowujemy dzieci nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom i rodzicom. Zapewniamy dogodne godziny otwarcia ( 5.30-16.30)   oraz elektroniczną rejestrację pobytu dziecka. Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci   w wieku od 3- 6 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc przyjmujemy również dzieci 2,5- letnie ( art.31 ust.1i 3 ustawy Prawo oświatowe). Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły

                                     www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl
WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE ZASAD REKRUTACJI W TYM SKŁADANYCH DOKUMENTÓW UDZIELA DYREKTOR BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU.

Wśród dokumentów są:
1. Wniosek rekrutacyjny –plik do pobrania
2. Oświadczenie woli rodzica-plik do pobrania
3. Zarządzenie nr 10/2018/2019 w sprawie powołania komisji
4. Etapy postępowania rekrutacyjnego
5. Zarządzenie nr 11/2018/2019 w sprawie określenia terminów rekrutacji
6. Zasady rekrutacji
7. Załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji
8. Oświadczenia rodziców- plik do pobrania

LEGNICKI DZIEŃ KONSUMENTA

LEGNICKI DZIEŃ KONSUMENTA

PROGRAM LEGNICKIEGO DNIA KONSUMENTA

 termin: 15 marca 2019 r.

miejsce: Środowiskowe Centrum Integracyjno- Profilaktyczne- Świetlica Terapeutyczna nr 1 ul. Chrobrego 13 59-220 Legnica.
10.00  Przywitanie gości przez Organizatora.
1. Prezentacja i wystąpienie przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Warszawy
-Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK reprezentuje konsumentów i prowadzi sprawy mające charakter Transgraniczny (z obszaru UE, Norwegii lub Islandii
2. Prezentacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Wrocławia
- „Wiem, co podpisuję”
- pozasądowe rozwiązywanie sporów
3. Wystąpienie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
- cyberprzestepczość w internecie
- oszustwa na seniorach
4. Wystąpienie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy
- e-konsument 
13.00 Zakończenie

KOMUNIKAT

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną od 4 marca 2019 r., w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało przerwy techniczne dla wnioskujących o dowód osobisty składany online. Ponownie wnioski online będzie można składać od poniedziałku –           4 marca 2019 r.
                                                                                                          WAŻNE!
W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.
Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

24b36abb
Uprzejmie informujemy o startującym w najbliższy piątek (1 marca 2019 roku) Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa

Cele programu: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)
Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018
Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji na stronie www.maleinicjatywy.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie gminy Legnickie Pole, do zapoznania się  z programem i składania wniosków.

KOMUNIKAT

Szanowni mieszkańcy
Informujemy, iż wszystkie czynności związane z obsługą odpadów komunalnych od dnia 15 lutego br. odbywać się będą w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul.Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1(na pierwszym pietrze).