Wójt Gminy po raz drugi uhonorował najzdolniejszych uczniów

P1011708„We Are The Champions” wielokrotnie rozbrzmiało echem w odświętnie udekorowanej sali GOKiS-u w Legnickim Polu podczas rozdania po raz drugi już w historii naszej gminy Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
We wtorek, 25 września Wójt Gminy Henryk Babuśka uhonorował najzdolniejszych uczniów z Naszej Gminy.
Stypendium przyznane zostało w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsza po wakacjach Sesja Rady Gminy

P1011446Dzisiaj odbyła się pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Po zatwierdzeniu przez radę porządku obrad Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka odczytał list gratulacyjny i wraz z Panią Starostą Janiną Mazur z szacunkiem i powagą sytuacji wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Janinie i Adamowi Pasternak, którzy to świętowali pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jest to zawsze chwila wzruszająca i pełna emocji zarówno dla samych Jubilatów, jak również przybyłych gości. 
W dalszej części obrad Rada Gminy uchwaliła wiele ważnych dla mieszkańców Naszej Gminy projektów uchwał, na koniec Wójt Gminy odpowiedział na część interpelacji radnych i obecnych gości.

Zbiórka odpadów tzw. "problemowych"

gabaryty LPGKSzanowni Mieszkańcy gminy Legnickie Pole.

Przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych” z obszaru gminy Legnickie Pole:

RITEX rozpoczął obsługę klientów

ritexW dniu dzisiejszym na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miało miejsce otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego Ritex Logistics Sp. z o.o. Usługi nowego inwestora skierowane są do firm, które cenią sobie wysoką jakość, terminowość oraz kompleksową obsługę klienta: od przyjęcia towaru na magazyn, aż do dostarczenia go do finalnego odbiorcy.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesjaSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 17 września 2018r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.

Porządek sesji przewiduje:

Przebudowa drogi w Bartoszowie

bartoszówUległ zmianie termin zakończenia robót dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej publicznej (dł. ok 1,4km) wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz. nr 422/2; 421/1 i 432/1) gm. Legnickie Pole - Etap II”.

Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to październik 2018r.

Przebudowa drogi współfinansowana jest z Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przewidywana kwota dofinansowania to blisko półtorej miliona złotych, zgodnie z umowa nr G-45/2018 z dnia 19 marca 2018 roku.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

bus00Informujemy, że uroczystość roku szkolnego 2018/2019 rozpocznie się w dniu 3 września o godz. 800 mszą świętą dla chętnych uczniów w Bazylice Mniejszej w Legnickim Polu. Następnie o godz. 900 w Zespole Szkół w Legnickim Polu odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla wszystkich uczniów, także ze Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach i Bartoszowie (w przypadku pogody bezdeszczowej na dziedzińcu szkoły, w przypadku deszczu – w sali gimnastycznej ZS w Legnickim Polu).


Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2018/2019

styp szkolne00Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dotyczącą uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do 15 września 2018 r.