Umowa podpisana

Umowa podpisana 31 grudnia 2008 roku podpisano umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą  Legnickie Pole. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w celu poprawy dostępności do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Legnickie Pole”

Spotkania z kolędą

Spotkania z kolędą Przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się pierwsze spotkania opłatkowe. Rozpoczęło się w Zespole Szkół w Legnickim Polu, gdzie jako pierwsi nauczyciele i pracownicy Szkoły spotkali się z Wójtem Gminy Legnickie Pole. Wspólna wigilia i opłatek to także czas dzielenia się swoimi troskami ale także nadziejami

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania dokumentów na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2009.
Zainteresowani rodzice mogą uzyskać wyczerpujących informacji dotyczących dożywiania pod nr tel. 076-85-82-824 lub 076-85-82-823, a także osobiście od: poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6.

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu

KOMUNIKAT dot. unieważniania dowodów osobistych

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w zakresie unieważniania dowodów osobistych

UWAGA! Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy w dniu 23 i 24 grudnia 2008 r.

ZAPRASZAMY! Koncerty w Legnickim Polu

Plakat Plakat Zapraszamy na: Uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy oraz na Skrzypcowy Koncert Noworoczny

Kondolencje

Kondolencje Jerzemu i Agnieszce Koryś wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci Taty składają: Wójt Gminy Legnickie Pole, Przewodniczący Rady Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy, Radni, Kierownicy i Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy