Święto Konstytucji 3 Maja

ImageUstawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Absolutorium uchwalone

ImageW czwartek (30. 04. 2009) odbyła się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Podczas Sesji Radni zajmowali się sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008. Najważniejszymi punktami Sesji było sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2008 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Gazeta Piastowska

ImageW czwartek 30 kwietnia ukazał się na terenie Gminy Legnickie Pole kolejny numer Gazety Piastowskiej. W gazecie znajduje się wiele informacji dotyczących naszych mieszkańców i naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do lektury. Gazeta dostępna jest bezpłatnie w punktach handlowych na terenie Gminy.

Powiatowa Gimnazjada

ImageW środę 29 kwietnia 2009 roku odbył się finał Powiatowej Gimnazjady Piłki Nożnej Chłopców. W finale uczestniczyły: Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie oraz Gimnazjum w Legnickim Polu.

Rehabilitacja w Legnickim Polu

ImagePo wielu miesiącach starań i przygotowań Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu zwiększyła zakres swojej działalności o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji. Warunkiem podpisania kontraktu z NFZ było spełnienie wielu wymogów tj. przystosowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami inspektora sanitarnego, wyposażenie gabinetów w odpowiedni sprzęt oraz zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nowe miejsca pracy

Trwa rekrutacja w legnickim contact center AVISTA MEDIA
 
Dodatkowe 40 miejsc pracy dla konsultantów telefonicznych oferuje spółka AVISTA MEDIA w nowoczesnym contact center w Legnicy. Firma zapewnia stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju zawodowego.
W legnickim contact center pracuje obecnie stu konsultantów, obsługujących abonentów Telefonii Dialog i spółki Polkomtel (Plus GSM). Wkrótce do grona klientów spółki dołączą nowe firmy, dlatego AVISTA MEDIA do końca czerwca zamierza powiększyć zespół pracowników do 140 osób.

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj!

ImageZ uwagi na coraz bardziej wyrafinowane formy przestępczości z wykorzystaniem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości został uruchomiony SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przy Związku Banków Polskich

Z wizytą w Brukseli

Image Od wielu lat Stowarzyszenie „Benedictinum” z Legnickiego Pola współpracuje     w ramach programu „SOCRATES” z organizacjami w Holandii, Austrii oraz Niemczech. Dzięki tej międzynarodowej współpracy z europejskimi stowarzyszeniami „Dichterbij”, „Jugend am Werk” oraz LVR mieszkanki DPS w Legnickim Polu mogły uczestniczyć    w zorganizowanym wyjeździe do Europarlamentu.