yczenia prawosawne ok

Wybory do Parlamentu Europejskiego

ImagePrzypominamy mieszkańcom Legnickiego Pola, Gniewomierza, Psar, Księginic oraz Strachowic, iż lokal wyborczy w Legnickim Polu został przeniesiony z GOKiS-u do Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Zmiana ta podyktowana była koniecznością przystosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, iż został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

17 maja Pielgrzymka Służb Mundurowych

ImageW niedzielę 17 maja 2009 roku gościmy w Legnickim Polu przedstawicieli Służb Mundurowych z terenu Dolnego Śląska. Odbędzie się w tym dniu tradycyjna pielgrzymka z racji kolejnej Rocznicy Bitwy pod Legnicą z 1241 roku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Pielgrzymka rozpocznie się procesją z Relikwiami Świętej Jadwigi o godz. 1245, po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Doktora Stefana Cichego, Biskupa Legnickiego, uroczystości przeniosą się do Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu oraz na boisko szkolne. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Drodzy przedsiębiorcy

ImagePolska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), Wójt Gminy Legnickie Pole oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy, mają przyjemność zaprosić mikro przedsiębiorstwa i małe firmy usługowe, produkcyjne działające na terenie województwa dolnośląskiego na bezpłatne seminarium informacyjne pt. „Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy”, które odbędzie się 02 czerwca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy pl. Słowiański 1 sala 336 IIIp. w godz. 10:00-15:00.

Wniosek złożony

W poniedziałek 11 maja 2009 roku przedstawiciele Urzędu Gminy w Legnickim Polu, Agnieszka Koryś – Skarbnik Gminy oraz Sławomir Pienias – odpowiedzialny      w Gminie Legnickie Pole za wnioski oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, złożyli kolejny wniosek o dofinansowanie. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wnioskowana przez Gminę kwota dofinansowania to 6 024 939, 68 PLN.
Image

Rada pracuje

W Lubieniu zakończono prace nad projektem „Pożyteczne Wakacje 2009”.
Rada Sołecka wspólnie z Małgorzatą Wasylewicz włożyła  dużo zainteresowania i zaangażowania, aby uszczegółowić plan działań na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Celem jest wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania działaniami na rzecz rozwoju okolicy w której mieszkają.

Święto Konstytucji 3 Maja

ImageUstawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Absolutorium uchwalone

ImageW czwartek (30. 04. 2009) odbyła się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Podczas Sesji Radni zajmowali się sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008. Najważniejszymi punktami Sesji było sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2008 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole.